Займенниково-означальною частиною.

1. Є два слова, які викинула б я з усіх словників на всіх мовах, — це

«смерть» і «запізно» (І. Вільде).

2. Здається, ніби прямо з каменя виростають квіти... (М. Подолян)

3.... Душа моя розкрита для чужого горя, як квітка для роси (М.

Коцюбинський).

4. Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, — в усіх відношеннях

справжня людина (В. Сухомлинський).

5. Інженером можна стати за п'ять років, учитися ж на людину треба все

життя (В. Сухомлинський).

III РІВЕНЬ

1.Знайдіть відповідність між фонетичними явищами та рядами слів, що їх ілюструють.

1. Подовження приголосних.

2.Спрощення у групах приголосних.

3.Подвоєння приголосних.

4.Спрощення та уподібнення приголосних звуків.

5. Уподібнення приголосних звуків.

А. Проїзний,зумисний,щасливий,серце,хруснути.

Б. Лимонний,ззаду,розрісся,міськком, оббити.

В. Ллю, стаття,гілля,Ганна,сіллю.

Г. Масний,месник,коритце,Вітчизна,зшити.

Ґ.Сміється,граєшся,льотчик,зжати,щастя.

2.Позначте слова, у яких є лише тверді приголосні звуки.

Світає… Так тихо , так любо , так ніжно у полі (П. Тичина)

Варіант №22

II РІВЕНЬ

1. З'ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування

голосних звуків.

1. Думати, гребти, косити, сапати, гриміти.

2. Мести, текти, плести, пекти, везти.

3. Пестити, дряпати, допомагати, шарпати, летіти.

4. Сидіти, нидіти, тиснути, дрижати, бажати.

5. Плекати, качати, пекти, носити, ламати.

2. Виберіть рядок, у якому в усіх словах кількість звуків відповідає

кількості букв.

1. Терка, батько, вузький, філолог, їхати.

2. Буква, кімната, їдальня, яблуко, футбол.

3. Телеграма, телевізор, ручка, математика, весна.

4. Квітка, фуфайка, ягода, юнак, непорядність.

5. Табір, заява, тріпати, триста, тьмяно.

3. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно.

1. Скинути, змішати, зсипати, зчищати, зпалити.

2. Скласти, зв'язати, зробити, зфотографувати, зволожити.

3. Змити, зняти, створити, збагнути, зписати.

4. Спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати.

5. Стерти, сплющити, зсунути, спутати, стверджувати.

4. З'ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні.

Усякі люди трапляються на містку: і щирі, і скупі, і веселі, і сумні, і

мовчазні, і говіркі.

1. Омонімами.

2. Синонімами.

3. Паронімами.

4. Антонімами.

5. Спільнокореневими.

5. Які слова становлять основу лексики української мови?

1. Неологізми.

2. Історизми.

3. Загальновживані.

4. Архаїзми.

5. Запозичені.

6. У якому рядку всі займенники — означальні?

1. Всякий, сам, кожний, інший, жодний.

2. Дехто, весь, той, мій, нічий.3. Самий, цей, нікотрий, дещо, твій.

4. Такий, деякий, їхній, який, ти.

5. Хто-небудь, стільки, ваш, вона, себе.

7. У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?

1. Казна-як, з боку на бік, один в один, хоч-не-хоч, як-не-як.

2. Будь-коли, в обмін, десь-то, рік у рік, десь-інде.

3. Раз по раз, день у день, давним-давно, по-друге, по-моєму.

4. Де-таки, так-то, зроду-віку, кінець кінцем, спідлоба.

5. Де-не-де, раз у раз, доречі, до вподоби, деінде.

8. У якому рядку всі сполучники належать до одного розряду

за значенням?

1. Якщо, коли б, щоб, мов, щоб.

2. Хоч, незважаючи на те що, оскільки, для того щоб, а.

3. У зв'язку з тим що, оскільки, тому що, через те що, бо.

4. Якби, аби, тільки, ледве, тому що.

5. Щойно, ледве, дарма що, або, поки.

9. У якому рядку всі словосполучення обставинні

(за відношенням між головним і залежним словами)?

1. Оцінити правильно, полетіти стрілою, перебувати на чужині, працювати

не покладаючи рук, недалеко від мене, стомлений вкрай.

2. Поїхати до Польщі, бігати стежиною, їхати поїздом, завітати в гості,

провідати друга, обійти навкруги.

3. Відбуватися невдовзі, приїхати в понеділок, тривати тиждень, забігти

на хвилину, незадовго до зустрічі, запізнитися на п'ять хвилин.

4. Усміхатися від задоволення, зустрічатися віч-на-віч, сказати для

заспокоєння, побігти наздоганяти, споконвіку відомий, подарувати на згадку.

5. Поїхати вчитися, вимагати пояснення, вчинити заради справедливості,

прибирати в кімнаті, поспішати на поїзд.

10. Як поділяють присудки?

1. На прості і складні.

2. На дієслівні і прості.

3. На іменні і прості.

4. На прості і складені, дієслівні та іменні.

5. На прості і ускладнені.

11. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку.

1. Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали (М. Коцюбинський).

2. Посіє народ вчасно — вродить пшениця рясно (Народна творчість).

3. Старі люди кажуть, два хитрих мудрого не переважать (Л. Глібов).

4. Була то пісня лебедина, у звуках сльози всі злились (М. Чернявський).

5. Дитяче довір'я до вчителя — це крапля чистої води на кінці троянди:треба так зрізати квітку, щоб не струсити краплю (В. Сухомлинський).

І2. Укажіть складнопідрядне речення з підрядною допустовою


5826885932791413.html
5826916924594559.html
    PR.RU™